Rekopol

Globalne ocieplenie, to dla Ziemi zagrożenie!

Rekopol ramach współpracy z Zakładem Utylizacyjnym w Gdańsku - po raz pierwszy wspierał ekologiczne przedsięwzięcie pod hasłem „Globalne ocieplenie, to dla Ziemi zagrożenie!”

Finał VI edycji ekologicznego konkursu EKOMILIONERZY odbył się 22 kwietnia w gościnnych progach SP nr 61 w Gdańsku, zorganizowany wspólnie przez SP 61 w Gdańsku,  Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku i Rekopol W tym roku konkurs odbywał się pod hasłem „Globalne ocieplenie, to dla Ziemi zagrożenie”.


Pytania konkursowe dotyczyły znajomości naszego środowiska w tym również kwestii związanych z jej ochroną. Nacisk położony był również na znajomość zasad właściwego postępowania z odpadami: m.in. segregację odpadów opakowaniowych i recykling.


W konkursie brało udział 6 placówek edukacyjno-oświatowych z Gdańska. 
Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się ogromną wiedzą. Niech świadczy o tym fakt, że aż dwie drużyny przebrnęły przez wszystkie pytania konkursowe, które nie były łatwe, i zdobyły nagrody główne. Każde pytanie konkursowe honorowane było nagrodą. Nagrody ufundował: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku oraz Rekopol Organizacja Odzysku S.A.


Atmosfera była świetna i liczymy, że za rok uda nam się wspólnie zorganizować 7 już edycję konkursu „Globalne ocieplenie, to dla Ziemi zagrożenie”.
Do zobaczenia za rok!
 
 

19-05-2008